top of page

Uluslararası Taşıma Konvansiyonları ve Freight forwarder


Uluslararası Taşıma Konvansiyonları, üye devletler için hukuki bağlayıcılık taşımaktadır.Uluslararası taşımacılık konvansiyonları, uluslararası taşımacılık sektöründe kullanılan belirli standartları ve kuralları belirleyen uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelerdir. Bazı önemli uluslararası taşıma konvansiyonları şunlardır:


  • Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Sözleşmesi (CMR): Bu sözleşme, uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin kuralları ve standartları belirler. Sözleşme, taşıma belgesinin düzenlenmesi, taşıma sürecindeki sorumluluklar, hasar durumunda tazminat hakları ve diğer konuları kapsar.

  • Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Sözleşmesi (COTIF): Bu sözleşme, uluslararası demiryolu taşımacılığına ilişkin kuralları belirler ve taşıma belgesi düzenlenmesi, taşıma sürecindeki sorumluluklar, hasar durumunda tazminat hakları ve diğer konuları kapsar.

  • Uluslararası Denizyolu Taşımacılığı Sözleşmeleri (Hamburg ve Rotterdam Kuralları): Bu sözleşmeler, uluslararası denizyolu taşımacılığına ilişkin kuralları belirler ve taşıma belgesi düzenlenmesi, taşıma sürecindeki sorumluluklar, hasar durumunda tazminat hakları ve diğer konuları kapsar.

  • Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Sözleşmeleri (Varşova ve Montreal Sözleşmeleri): Bu sözleşmeler, uluslararası havayolu taşımacılığına ilişkin kuralları belirler ve taşıma belgesi düzenlenmesi, taşıma sürecindeki sorumluluklar, hasar durumunda tazminat hakları ve diğer konuları kapsar.

Bu taşıma konvansiyonları, uluslararası taşımacılık işlemlerinde standartları ve kuralları belirleyerek, taşımacılık işlemlerindeki belirsizlikleri azaltır ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların önüne geçer.


Freight forwarder (Taşıma işleri organizatörü)


Uluslararası taşımacılıkta, “Taşıma işleri organizatörleri” olarak bilinen forwarderler ithalat ve ihracatçılar ile taşıyanlar açısından önemli bir fonksiyona sahiptir. Deniz taşımacılığında forwarderler bazen eşyayı taşıyan, bazen de gönderen veya teslim alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşıma işleri organizatörlüğü, 6102 sayılı TTK’nun 917. Maddesinde ve 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’nde tanımlanan ticari bir işletme faaliyetidir. Freight forwarder: Malların bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını gerçekleştiren, bunu gerçekleştirmek için de deniz, hava, kara ve demir yolu taşıma modlarından bir ya da bir kaçını kombine halde kullanan, yüklerin konsolide edilmesi, depolanması, gümrüklenmesi, ambalajlanması ve sigortalanması gibi bir çok lojistik faaliyeti bir arada yerine getiren organizatörlerdir

Freight forwarderlar, uluslararası ticarette malların taşınmasını ve dağıtımını organize eden lojistik profesyonelleridir. Başlıca görevleri şunlardır:

  1. Taşıma planlaması: Freight forwarderlar, müşterilerin mallarını taşıyacakları ülkelere, nakliye yöntemlerine ve taşıma sürelerine ilişkin planlamaları yaparlar.

  2. Taşıma düzenleme: Freight forwarderlar, müşterilerin mallarını taşıyacakları nakliye firmalarıyla anlaşmalar yapar ve taşıma sürecinin tüm aşamalarını organize ederler.

  3. Dokümantasyon yönetimi: Freight forwarderlar, müşterilerin mallarını taşımak için gereken tüm belgeleri (fatura, taşıma belgesi, gümrük belgesi vb.) düzenler ve yönetirler.

  4. Gümrük işlemleri: Freight forwarderlar, müşterilerin mallarının gümrük işlemlerini yönetir ve gerekli izinleri alır.

  5. Sigorta: Freight forwarderlar, müşterilerin mallarının sigortalanması için gerekli işlemleri yaparlar.

  6. Depolama: Freight forwarderlar, müşterilerin mallarının geçici olarak depolanması için gerekli olan tesisleri sağlarlar.

Freight forwarderlar, müşterilerin mallarının taşınmasını kolaylaştırmak için çok çeşitli hizmetler sunarlar ve uluslararası ticaret işlemlerinde önemli bir rol oynarlar.


Konu hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments


bottom of page