top of page

Ticaret Sicili'ne kaydedilen işlemlerin Vergi Dairesi'ne bildirimi hakkında.

Ticaret Siciline Tescil Edilen İşlemler için Vergi Dairesi Bildirim Zorunluluğu Kaldırıldı18 Ocak 2023 tarihli ve 32077 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 546 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticaret siciline tescil edilen bazı işlemler için vergi dairesine bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu işlemler, işe başlama, merkez/şube adres değişikliği, ilave iş yeri/şube açılış, ilave iş yeri/şube kapanış, tür değişikliği, tasfiyeye giriş/tasfiyeden dönüş, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği gibi ticari faaliyetlerle ilgilidir. Bu işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilecektir ve mükellefler tarafından tekrar vergi dairelerine bildirim yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak, vergi dairelerine bildirim yapma zorunluluğu kaldırılmayan işlemler de bulunmaktadır, bu nedenle vergi mevzuatına uygun olarak hareket etmek önemlidir.

Tebliğ 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, getirilen yeni düzenleme ile insan kaynağı ve zamanı daha etkin kullanmak adına bürokratik süreçlerin kısaltılması hedeflenmektedir.


Konu hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments


bottom of page