top of page

Navlun Sözleşmeleri & Türleri Nelerdir?


Denizyolu taşımacılığı günümüzde dünya ticaretinde oldukça önemli bir role sahip ve navlun sözleşmeleri de bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır.Navlun sözleşmeleri, deniz taşımacılığında bir tarafın eşyalarının taşınması karşılığında diğer tarafa ücret ödeneceğini gösteren sözleşmelere verilen genel isimdir. Farklı taşımacılık ya da ödeme seçeneklerine göre oluşturulan birkaç farklı navlun sözleşmesi bulunmaktadır. Navlun sözleşmeleri ile yapılan taşımacılıklarda, gemi taşımacılığı için ödenen ücrete ise navlun adı verilmektedir. Navlun sözleşmeleri, bir tarafın eşyalarının taşınması karşılığında diğer tarafa ücret ödeneceğini belirten sözleşmelere verilen genel isim olarak belirtilmektedir. Navlun sözleşmeleri, gemi taşımacılığında ithalatçı ya da ihracatçı firmanın eşyalarının gemi ile taşınacağını ve bu taşımacılık işi için bir ücret ödeneceğini belirtmektedir. Navlun sözleşmeleri kapsamında taşımacılık yapan firma ya da gemiye ödenen taşımacılık ücretlerine ise navlun adı verilmektedir. Navlun sözleşmesinde taraflar tüm sözleşmelerde olduğu gibi navlun sözleşmelerinde de sözleşmenin iki farklı tarafı bulunmaktadır. Navlun sözleşmelerinin yukarıdaki tanımından da anlaşılabileceği gibi bu sözleşmelerin bir tarafı taşıyan diğer tarafı ise taşıtan firmadır. Her ne kadar sözleşme taşıyıcı firma ve gönderici firma arasında gerçekleşiyor olsa da sözleşmelerin en önemli parçalarından birisi de yükleten ve gönderilen eşyadır.

Navlun sözleşmelerinin türleri genel olarak Çarter sözleşmeleri ve Kırkambar sözleşmeleri olarak adlandırılmaktadır.

  • Çarter Sözleşmeleri: Eşya transferi sırasında taşınması istenilen eşyalar için geminin bir kısmının ya da tamamının firma tarafından kiralandığı taşıma şekilleri için Çarter Sözleşmeleri oluşturulması gereklidir. Bu taşımanın gerçekleşebilmesi için gemi sahibi ya da taşıyıcı firmanın kullanacağı geminin bir bölümü gönderici firma tarafından kiralanmalıdır. Geminin eşya taşımacılığı yerine yolcu taşımacılığı için kiralanması durumunda tam ya da kısmi çarter sözleşmesi yerine ‘’Yolculuk Çarteri’’ adlı sözleşme imzalanmalıdır. Bu sözleşme, gemide yolcu taşınması için belirli bir alanın kiralanması söz konusu ise geçerlidir.

  • Kırkambar Sözleşmeleri: Gemi taşımacılığı sırasında eşyaların taşınması için geminin bir bölümünün ya da tamamının kiralanmadığı, bunun yerine sadece taşınması istenen eşyaların kapsamına göre bir ücret ödendiği taşımalar için kırkambar sözleşmeleri oluşturulmaktadır. Bu taşımalarda eşyaların kapladığı alan kiralanmaz, bunun yerine taşıma firması ya da gemi sahibi ile yapılan anlaşma ile sadece eşyaların miktarına göre bir ücret ödenmesi kararlaştırılır.


Navlun sözleşmeleri, bir malın taşınması için gemi sahibi veya taşıyıcı ile mal sahibi veya yükleyici arasında yapılan sözleşmelerdir. Navlun sözleşmelerinin ana unsurları şunlardır:

  • Taraflar: Navlun sözleşmesi, taşıyan (gemi sahibi veya taşıyıcı) ve taşıyanın yükünü taşıması için anlaştığı yükleyici veya yük sahibi arasında yapılmaktadır.

  • Yükün Tanımı: Navlun sözleşmesinde, yükün tanımı ve cinsiyeti belirtilir.

  • Yükün Miktarı: Navlun sözleşmesinde, taşınacak yükün miktarı ve birim fiyatı belirtilir.

  • Yükleme ve Boşaltma Yeri: Navlun sözleşmesinde, yükün nereden yükleneceği ve nereye boşaltılacağı belirtilir.

  • Navlun Bedeli: Navlun sözleşmesinde, taşınacak yükün miktarı ve birim fiyatına göre hesaplanan toplam navlun bedeli belirtilir.

  • Navlunun Ödeme Şekli: Navlun sözleşmesinde, navlun bedelinin nasıl ödeneceği belirtilir.

  • Sigorta: Navlun sözleşmesinde, yükün sigortalanması ile ilgili bilgiler yer alabilir.

  • Sorumluluk: Navlun sözleşmesinde, taşıyanın yükün kaybı veya hasarı durumunda ne kadar sorumlu olduğu belirtilir.

Navlun sözleşmeleri, tarafların anlaşması ile yapılmaktadır. Bu nedenle, sözleşmenin tüm koşulları taraflar arasında açık ve net bir şekilde belirlenmeli ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda uygulanacak yasal düzenlemeler de sözleşmede yer almalıdır.


Konu hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comments


bottom of page