top of page

Taşıma Hukuku

Lojistik şirketlerinin eşya taşımada sorumlu tutulmadığı haller6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında taşıma ve lojistik şirketleri, eşyanın teslim alınmasından teslim edilmesine kadar olan süre boyunca eşya zararından, hasarından ve teslimdeki gecikmeden doğan zarardan sorumludur. Bu sorumluluk kusursuz sorumluluk olarak nitelendirilir, yani taşıyıcının kusuru olmasa bile sorumlu olması gerekir. Ancak bu sorumluluk mutlak değildir. Özeni gösterdiğini kanıtlayarak veya kanunda belirtilen özel durumların varlığını ispat ederek sorumluluktan kurtulabilir. Ancak, taşıyıcının sorumluluğunun mutlak olmadığı ve zararın oluşumunda kusuru olmasa bile sorumlu olmasına rağmen, taşıyıcının sorumluluktan kurtulması mümkündür. Bu durumda, taşıyıcının zarara sebep olan olayın vuku bulmaması için veya olayın sonuçlarından kaçınmak için en yüksek özeni göstermiş olduğunu ve gerekli tüm tedbirleri almış olduğunu ispat etmesi gerekir.Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 609 ve devamında taşıyıcının sorumluluğu ve sorumluluktan kurtulma sebepleri düzenlenmiştir.Ayrıca, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve diğer kanun ve düzenlemelerde de taşıyıcının sorumluluğu ve sorumluluktan kurtulma sebepleri düzenlenmiştir. Taşıyıcının taşıma işlemi sırasında üstlendiği riskin, bazı durumlarda menfaat dengesini bozacak şekilde artması durumunda, taşıyıcının zıya, hasar veya teslimde gecikmedeki sorumluluğunu ortadan kaldıran özel sebepleri düzenlemiştir. Bu özel sebepler arasında, taşımanın sözleşme veya teamüle uygun olarak üstü açık araçla gerçekleştirilmesi, eşyanın gönderen tarafından yapılan yetersiz ambalajlama veya etiketleme, eşyanın gönderen veya gönderilen tarafından işleme tabi tutulması, eşyanın yüklenmesi veya boşaltılması, eşyanın kolayca zarar görmesine yol açan doğal niteliği, canlı hayvan taşıması gibi sebepler.


Konu hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
コメント


bottom of page