top of page

Incoterms ve Tarafların Sorumluluğu

Taşımacılıkta kullanılmakta olan ve deniz taşımacılığında da önemli bir yere sahip Incoterms, (teslim şekilleri) uluslararası ticarette tarafların hak ve menfaatlerinin korunması bakımından önem arz etmektedir.Uluslararası Ticaret Odası tarafından belirlenen teslim şekilleri anlamına gelmektedir. INCOTERMS sadece teslim şekline ilişkin kurallardır örneğin ödeme şeklini belirlemez. INCOTERMS, uluslararası ticarette ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanılan standart teslim şekillerini tanımlar. İthalatçı ve ihracatçılar, belirli bir teslim şekline atıf yaparak, ticari işlemlerdeki detayları belirlerler. Bu detaylar, nakliye ve sigorta masraflarının kim tarafından ödeneceği, malların hangi aşamada yarar ve hasar riskinin ithalatçıya geçeceği, teslim yerinin neresi olduğu gibi önemli bilgileri içerir. INCOTERMS, ticari faaliyetlerde olası uyuşmazlıkların önüne geçerek, işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur. Incoterms, aynı zamanda ICC adına tescilli ticari bir marka olarak tanınmaktadır.


Tüm Taşıma Türleri İçin Kullanılan Teslim Şekilleri


 • EXW – Ex Works: Tüm masraf ve riskler ithalatçı tarafından karşılanır. Malın teslimatı ihracatçının belirlediği bir noktaya yapılır.

 • FCA – Free Carrier: Bu tür ticarette ihracat formaliteleri ve belirlenen yere kadar olan yurt içi nakliye masrafları satıcıya aittir. Alıcı ise, belirlenen yerden sonraki nakliye ve alıcı ülkedeki ithalat formalitelerinden sorumludur.

 • CPT – Carriage Paid To: Satıcının malin kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için navlunu ödediği anlamına gelir. Malın başına kötü bir durum geldiğinde, mallar taşıyıcının nezaretinde olduğu için hasarı alıcı öder.

 • CIP – Carriage and Insurance Paid To: Taşıma bedeli ve sigortası ödenmiş olarak teslim. CPT’ye ek olarak, ihracatçının taşıma sigortası yaptırma zorunluluğu mevcuttur.

 • DAP – Delivered at Place: Belirlenen yerde teslim anlamına gelir. Ürün ithalatçının ülkesinde ve belirlenen adrese vergiler dışında bütün masraflar ödenmiş biçimde teslim edilir.

 • DPU – Delivered At Place Unloaded: Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılandıktan sonra alıcıya verilmesidir.

 • DDP – Delivered Duty Paid: Gümrük vergileri ödenmiş teslim anlamına gelir. Neredeyse tüm masraflar ihracatçı tarafından karşılanır. İthalat ülkesindeki gümrükleme dahil ithalatçıya teslimine kadar bütün masraflar ihracatçı tarafından karşılanır.


Deniz ve İç Sularda Kullanılan Teslim Şekilleri


 • FAS – Free Alongside Ship: Gemi yanında Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına yüklenmek üzere rıhtım ya da yükleme alanında teslim edilmesidir.

 • FOB – Free on Board: Gemide (Gemi Bordasında) Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına yüklenerek taşıma, sigorta gibi maliyet ve sorumlulukların ithalatçıya devredildiği teslim şeklidir.

 • CFR – Cost and Freight: Navlun Ödenmiş Halde Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına ait taşıma bedelinin (navlun) ihracatçı tarafından ödendiği, sigorta ve diğer masrafların ithalatçıya ait olduğu teslimdir.

 • CIF – Cost, Insurance and Freight: Masraflar, Navlun, Sigorta Ödenmiş Teslim; Yükleme masrafları ile eşyanın ithalatçının ülkesinde belirlenen teslim alanına kadar taşıma bedeli, sigorta masrafları karşılanmış olarak teslim edilmesidir.


Incoterms’de tarafların sorumlulukları


INCOTERMS, uluslararası ticaret işlemlerinde taraflar arasındaki sorumlulukları belirleyen bir dizi kural ve terimler setidir. İthalatçı ve ihracatçılar, belirli bir INCOTERM terimine atıf yaparak teslim şeklini ve tarafların sorumluluklarını belirlerler. Genel olarak, INCOTERMS taraflar arasında şu sorumlulukları belirler:

 • Mal teslim yerinin belirlenmesi: INCOTERM terimine göre, malların teslim yeri belirlenir ve bu teslim yerine göre tarafların sorumlulukları değişebilir.

 • Nakliye ve taşıma sorumluluğu: INCOTERM terimine göre, malın taşıma masrafları ve nakliye sorumluluğu belirlenir. Bu sorumluluklar genellikle ihracatçıdan ithalatçıya geçer.

 • Sigorta sorumluluğu: INCOTERM terimine göre, malın sigortası kim tarafından ödenecek ve hangi aşamada geçerli olacak belirlenir. Genellikle, ihracatçı tarafından sigorta yaptırılır ancak hangi aşamadan itibaren geçerli olacağı terime göre değişebilir.

 • Gümrük işlemleri sorumluluğu: INCOTERM terimine göre, gümrük işlemleri ve belgelerin düzenlenmesi kim tarafından yapılacak belirlenir. Genellikle, ihracatçı tarafından düzenlenir ancak terime göre ithalatçı da bu işlemleri yapabilir.

INCOTERMS, taraflar arasında net bir sorumluluk dağılımı oluşturarak, ticari faaliyetlerdeki belirsizlikleri azaltır ve uyuşmazlıkların önüne geçer.


To learn more information, please reach out to us and we will be happy to assist you.

Σχόλια


bottom of page