top of page

İşçi veya İşveren Alacakları ve Tazminatları İle İlgili


İşçi veya işveren alacakları ve tazminatları ile ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarına arabuluculuk dava şartı getirildi.5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun"), 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nda arabulucuya başvurunun dava şartı olarak düzenlendiği hallerin genişletildiği şeklinde hükümler içermektedir.

Kanunun değiştirdiği hükme göre, 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ve tazminatları ile ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında da arabulucuya başvurulmuş olması, dava açabilmek için bir zorunluluk olarak kabul edilecektir.


Konu hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Comentarios


bottom of page