top of page

Gayrimenkul ve kira hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin yenilikler


5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6326 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nda önemli değişiklikler getirilmiştir.Bazı gayrimenkul hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde artık taraflar ihtiyari arabuluculuk yolunu tercih edebilmektedir. Arabuluculuk Kanunu'nun 17/B maddesi ile, taşınmazın devri veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar, ihtiyari arabuluculuk sürecine dahil edilmiştir. Tarafların karşılıklı yazılı olarak anlaşması ve arabulucunun bu anlaşmayı tutanağa geçirmesi halinde, arabulucunun talebi üzerine, arabuluculuk süreci ile sınırlı olarak, tapu siciline tasarruf yetkisinin üç aylık süreyle kısıtlandığına dair şerh konulabilmektedir. Bu şerh, tarafların anlaşamaması veya şerhin kaldırılması konusunda anlaşmaları durumunda, üç aylık sürenin sonunda kendiliğinden kaldırılabilecektir. Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde, anlaşma belgesi, taşınmazın devri veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasıyla ilgili olarak kanunlarda belirtilen sınırlamalar ve usul esaslara uygun olarak düzenlenecektir. Kanunla getirilen değişikliklere göre, bazı gayrimenkul hukuku ve kira hukuku uyuşmazlıklarında artık arabuluculuk dava şartı olarak karşımıza çıkmaktadır. Arabuluculuk Kanunu'nun 18/B maddesi uyarınca, kiralanan taşınmazlarla ilgili olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'na göre ilamsız icra yoluyla tahliye dışında kalan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılması ve ortaklığın giderilmesi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen komşu hakkından doğan uyuşmazlıklar için dava açmadan önce zorunlu olarak arabulucuya başvurulması gerekmektedir.

Söz konusu değişiklikler 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşması halinde, anlaşma belgesi, taşınmazla ilgili olarak kanunlarda belirtilen sınırlamalar ve usul esaslar gözetilerek düzenlenecektir.


Konu hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Commenti


bottom of page