top of page

Elektrik Piyasası Kanunu

Elektrikli Araçlara İlişkin Şarj Hizmeti Yönetmeliği2 Nisan 2022 tarihli 31797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği (‘’Yönetmelik’’) ile elektrikli araçlara yönelik elektrik enerjisinin temini için şarj ünitelerinin ve şarj istasyonlarının kurulumu, işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleme alanı bulmaktadır.

Yönetmelik’te düzenlendiği üzere şarj ağı işletmeciliği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (‘’EPDK’’) yapılacak başvuru ile lisans alınması gerekmektedir. Lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişiler anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olmalıdır ve asgari sermayeleri EPDK tarafından belirlenen 4.500.000-TL tutarından az olmamalıdır. Lisans başvurusu yapacak tüzel kişi anonim şirket olarak kurulmuş ise, sermaye piyasası mevzuatına göre payların tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması zorunludur.

Ayrıca, EPDK tarafından verilecek lisanslar en fazla 49 yıllığına verilebilmekte olup lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresi EPDK tarafından yapılacak değerlendirme kapsamında uzatılabilmektedir.

Lisans sahibi şarj ağı işletmecisi, altı ay içinde en az 50 adet şarj ünitesi ve 5 farklı ilçede şarj istasyonlarından oluşan bir şarj ağı oluşturması gerekmektedir. Ayrıca, şarj ağındaki şarj ünitelerinin en az %5'i otoyollar ve devlet yollarında, en az %50'si ise DC 50 kW ve üzeri güçteki şarj ünitesi niteliğinde olması zorunludur.

Şarj istasyonlarının şarj hizmeti verebilmesi için ayrıca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması gerekmektedir.


Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için bizimle iletişime girebilirsiniz.

Comentários


bottom of page