top of page

Elektrik ithalatı

Elektrik ithalatı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği ile düzenlenmektedirMezkur yönetmeliğin 5. Maddesi, uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelerden ya da ülkelere elektrik enerjisi ithalatı ve/veya ihracatı yapabilecek tüzel kişilikleri tanımlar. Bunlar özel sektör tedarik lisansı sahibi şirketler, EÜAŞ ve üretim şirketleridir. Ancak, bu faaliyetler yürütmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından uygun görüş alınması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması gerekmektedir.

Elektrik telleri ile taşınan sürekli akış halinde, ay içinde kısım kısım veya tek seferde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:15)’de düzenlenmektedir. Tebliğe göre, elektrik telleri ile taşınan eşyaların gümrüğe sunulmaksızın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına izin verilir ve eşyanın gümrük bölgesine 1 ay içerisinde getirilmesi öngörülen eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi o ayın ilk 10 günü içinde tescil edilir.

Beyannamenin tescili sırasında aşağıdaki belgeler gümrük idaresine sunulur:

  • Miktara ilişkin belge

  • Kıymet unsurlarını kapsayan sözleşme örneği, onaylı çevirisi

  • Veya eşyaya ilişkin fatura

Vergi hesaplaması mevcut belgelerde kayıtlı miktar ve kıymet esas alınarak yapılır.

İthalat işlemi için ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında ithalat işlemi Ankara Gümrük Müdürlüğünden yapılmaktadır.


Konu hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Comments


bottom of page