top of page

Deniz Taşıma Sigorta Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu (MÖHUK)Deniz taşıma sigorta sözleşmelerinde uygulanacak hukuku belirlerken Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) madde 24 esas alınır. Bu madde, sözleşmenin yapıldığı ülkenin hukukunun uygulanmasını öngörür. Deniz taşıma sigorta sözleşmelerinde uygulanacak hukuk, taşımanın gerçekleştiği ülkenin hukukudur. Ancak, taşımanın gerçekleştiği ülkenin hukuku yetersiz kalırsa, sözleşmenin yapıldığı ülkenin hukuku uygulanır. Aynı şekilde, taşımanın gerçekleştiği ülkenin hukuku yetersiz kalırsa, taşıma sözleşmesinde öngörülen hukuk uygulanır. Bu durumlar genellikle, deniz taşımacılığı sözleşmelerinde kullanılan klasik hukuk kurallarının uygulanması gerektiğini gösterir. Örneğin, Hague-Visby Rules, Hamburg Rules, Rotterdam Rules gibi. Bu tür sigorta sözleşmeleri sigorta hukuku kapsamında büyük riziko içeren sigortalar olarak tanımlanmaktadır. Büyük riziko içeren sigortalar, genellikle çok yüksek miktarlarda maddi kayıpları öngören ve önemli miktarlarda prim talep eden sigortalardır. Örnek olarak, nükleer santraller, petrokimya tesisleri, rafineriler veya ticaret gemileri gibi endüstriyel yatırımlar bu tür sigortalar için örnek olarak verilebilir. Bu tür sigortalar genellikle özel sigorta şirketleri tarafından sunulur ve özel sigorta şirketlerinin risk analizleri ve ölçekleri dikkate alınarak prim tarifeleri belirlenir. Büyük riziko içeren sigortalar, genellikle özel sigorta şirketleri tarafından sunulur, çünkü standart sigorta şirketleri bu tür yüksek riskli işlemleri kabul etmezler. Türkiye'de ise, deniz taşıma sigorta sözleşmelerine Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri uygulanır. Ancak, seçilen hukuk Türk hukuku dışındaysa, TTK hükümleri müdahale etmez ve seçilen hukuk uygulanır. Ayrıca, deniz taşıma sigorta sözleşmelerinde tahkim yapılması halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri tahkim sözleşmesinin yapılmasına engel değildir.


Koluyla ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Comments


bottom of page