top of page

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası - 2023

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası, Türkiye'nin hidrojen sektöründe ulaşması hedeflenen amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için gerekli adımların belirlendiği bir belgedir. Bu strateji ve yol haritası, hidrojenin enerji üretiminde, depolamada ve taşımasında kullanılmasının artması, Türkiye'nin hidrojen pazarının gelişmesi, çevre dostu hidrojen üretiminde Türkiye'nin liderliğini sağlamaya yönelik çalışmaları ve hidrojen teknolojisi sektörüne yönelik yatırımların artması gibi konuları kapsar.

Sonuç olarak, genel bir strateji çizen ve yol haritasını belirleyen Rapor, hidrojen piyasasının oluşturulmasında önemli bir kılavuz niteliği taşımaktadır.

bottom of page