top of page

Rusya-Ukrayna savaşının enerji anlaşmazlıklarını yönlendirmedeki etkileri hakkında

Londra Queen Mary Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, uluslararası tahkimin uluslararası enerji anlaşmazlıklarının çözümünde birincil rol oynamaya devam ettiğini ve enerji güvenliği sorunları, enerji geçişi, politika istikrarsızlığı ve yaptırımların Rusya üzerindeki etkisinin enerji alanındaki anlaşmazlıkları etkilediğini ortaya koydu. 2022 Temmuz- Ekim  arasında yapılan araştırma merkezinde, taraflardan enerjiyle ilgili tahkimlere, ihtilaf uygulayıcılarına, hakemlere, akademisyenlere, uzmanlara ve tahkim kurumlarına kadar 900'den fazla yanıt alan küresel bir anket yer aldı. Yanıt verenlerin 50'den fazlası ile yapılan uzun takip görüşmeleri sırasında elde edilen girdiler, çalışmayı daha da şekillendirdi. Sonuçlar, Rusya-Ukrayna ihtilafının kısa ve orta vadede enerji anlaşmazlıklarında artışa yol açmasının beklendiğini, fiyat oynaklığının, enerji arz güvenliğinin, enerji geçişinin, yaptırımların ve tedarik zinciri riskinin anlaşmazlıkların başlıca nedenleri olduğunu gösteriyor. Katılımcılar, daha temiz enerji kaynaklarına geçişin önümüzdeki 5 yıl içinde anlaşmazlıkları artıracağına ve ana etkinin 2030'a ve sonrasına kadar görülmeyeceğine inanıyor. Yanıt verenlerin %80'i sınır ötesi enerji anlaşmazlıklarını çözmek için en uygun mekanizma olarak tahkimi seçmiş ve %72'si kesinlikle onun lehine oy kullandı. Londra, enerji tahkimi için en popüler yer olarak yer alıyor ve onu Singapur, Paris ve Cenevre izliyor. Çalışma, ayrıca tahkimde daha iyi dava yönetimi ve teknolojinin daha fazla kullanılması ihtiyacını vurgulamaktadır.

Ekibimiz Uluslararası tahkim alanında deneyim sahibidir.

Konu hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page