top of page

CMR Konvansiyonu’nun Uygulama Şartları

Convention Relative Au Contrat De Transport İnternational Per Marchandises Par Route - CMR Konvansiyonu uygulanması

CMR Konvansiyonu’nun Uygulama Şartları

Milletlerarası ticaretin yaygınlaşması, milletlerarası taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinin önemini artırmıştır.
Türkiye sınırları içinde yapılan karayoluyla eşya taşımalarında taşıyıcının sorumluluğu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile düzenlenirken, milletlerarası alanda yapılan taşımalarda ise CMR Konvansiyonu hükümleri uygulanır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararları, uluslararası taşımalar için CMR Konvansiyonu'nun öncelikli olarak uygulanması gerektiğini belirtir.

CMR Konvansiyonu, milletlerarası karayolu taşımacılığında taşıyıcının sorumluluğu, yükümlülükleri ve taşımanın yapılması ile ilgili hükümleri düzenleyen bir anlaşmadır. CMR Konvansiyonu uygulanması için şartlar şunlardır:
-Taşıma, karayolu ile gerçekleştirilmelidir.
-Taşıma, CMR Konvansiyonu'nun taraf devletleri arasında gerçekleştirilmelidir.
-Taşıma, ticari amaçlı olmalıdır.
-Taşıma, bir yükleme bölgesinden diğer bir yükleme bölgesine gerçekleştirilmelidir.
-Taşıma, bir CMR taşıma belgesi kullanılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page